Jaki vat płaci deweloper?

Pomimo znaczenia podatku VAT w sektorze mieszkaniowym, deweloperzy często popełniają wiele błędów, jeśli chodzi o ich obowiązki w zakresie podatku VAT. Ważne jest, aby deweloperzy rozważyli te pułapki na samym początku każdego projektu i uniknęli późniejszych kosztów większych niż to konieczne.

Jednym z najczęstszych błędów jest nie skorzystanie z porady dotyczącej tego, jak zmniejszyć narażenie dewelopera na podatek VAT, zwłaszcza na początku projektu. W tym artykule wyjaśnimy kilka podstawowych kwestii związanych z podatkiem VAT i omówimy sposoby ich rozwiązania.

Podstawy

Jaki podatek VAT płaci deweloper od inwestycji mieszkaniowych?

Deweloperzy, którzy sprzedają nieruchomości mieszkaniowe, będą zobowiązani do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z kosztami inwestycji od podatku naliczonego oraz do nałożenia standardowej stawki podatku VAT na sprzedaż każdego wybudowanego lokalu.

Gdy jednak lokale zostaną wynajęte, deweloper nie będzie mógł odzyskać podatku VAT od dochodów z najmu. Może to być poważną przeszkodą dla wielu deweloperów, zwłaszcza gdy budują nieruchomości w sektorze „build to rent”.

Na szczęście HMRC przewidziało pewne uznaniowe rozwiązania, które pomogą deweloperom zminimalizować nieodzyskiwalny VAT. Jest to szczególnie korzystne w przypadku, gdy działalność związana z wynajmem jest tymczasowa, a deweloper zachowuje zamiar sprzedaży.

Dostawy objęte zerową stawką

Dostawy objęte zerową stawką są specjalną klasą dostaw w ramach podatku VAT. Są to towary i usługi, które nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ są niezbędnymi elementami do wytworzenia produktu końcowego.

Takie towary i usługi obejmują takie rzeczy jak żywność, woda, lekarstwa, produkty sanitarne i sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Rząd stosuje zerową stawkę podatkową, aby zapobiec nadmiernemu opodatkowaniu i uczynić je bardziej przystępnymi dla konsumentów końcowych.

Podobnie, kiedy kupujesz materiały budowlane lub „usługi budowlane” do budowy nowego domu, możesz odzyskać zapłacony za nie VAT jako kredyt podatkowy.

Jest jednak kilka wyjątków od tej zasady. Na przykład, pierwsze przyznanie większego udziału w nieruchomości mieszkalnej jest opodatkowane stawką zerową (VATA 1994 Sch 8 Groups 5 and 6).

Dostawy opodatkowane według stawki podstawowej

Dostawy opodatkowane według stawki podstawowej to takie, które podlegają opodatkowaniu 5% przy dostawie. Dotyczy to wszelkich towarów i usług, które są świadczone na terenie głównych ZEA.

Typowo są to usługi takie jak usługi architektoniczne, geodezyjne, doradcze lub nadzorcze. Może to być jednak każda usługa, która jest ściśle związana z fizyczną budową budynku.

Może to również obejmować podłączenie mediów do budynku.

W niektórych przypadkach, gdy dostawca po raz pierwszy podłącza gaz lub energię elektryczną do nieruchomości, może to być objęte stawką zerową.

Jeśli tak nie jest, deweloper może zdecydować się na opodatkowanie tej dostawy w odniesieniu do poszczególnych budynków, korzystając z opcji „option to tax”.

W ten sposób VAT, który został pierwotnie odzyskany od tego podatku naliczonego, będzie mógł zostać odzyskany przy kolejnej dostawie. Deweloper powinien wziąć to pod uwagę przy obliczaniu ceny kolejnego etapu projektu deweloperskiego, ponieważ może to znacząco wpłynąć na rentowność przedsięwzięcia.

Dostawy zwolnione

Dostawy zwolnione to towary lub usługi, od których dostawca nie może naliczać podatku od wartości dodanej (VAT). Należą do nich usługi edukacyjne, długoterminowa opieka zdrowotna, wynajem powyżej 30 dni, opieka dzienna, opieka dentystyczna i zdrowotna oraz usługi finansowe.

Od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Na przykład, zakwaterowanie dla widzów jest objęte stawką standardową, ale zwolnione z podatku, jeśli jest przyznawane ludziom w celu oglądania wydarzeń sportowych, pokazów lub innych form rozrywki.

Deweloper może również zrezygnować z opcji opodatkowania, jeśli grunt jest dostarczany do spółdzielni mieszkaniowej, pod warunkiem, że ta instytucja da deweloperowi certyfikat przed ustaleniem ceny. Może to nastąpić przed wynajęciem nieruchomości lub po ustaleniu ceny.

Tak jak w przypadku dostaw objętych stawką zerową, deweloper może odzyskać VAT naliczony od kosztów związanych z realizacją tych zwolnionych dostaw. Jednak jest to tylko częściowe zwolnienie i w każdym kwartale deweloper będzie musiał obliczyć, ile z tego VAT-u może odzyskać.

Poprzedni artykuł

Jaki vat na prąd?

Następny artykuł

Jaki vat na usługi?

Oceń artykuł: Jaki vat płaci deweloper?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5