Usługa stolarska – jaki vat?

Jeśli myślisz o założeniu własnej firmy stolarskiej, musisz rozważyć kilka kwestii. Należą do nich: wybór struktury biznesowej, wysokość podatku VAT, który powinieneś naliczać oraz sposób zarządzania finansami.

Warto poprosić przyjaciół i rodzinę o referencje, ponieważ prawdopodobnie współpracowali już wcześniej ze stolarzem i będą mieli dobre wyobrażenie o jego jakości.

Co to jest podatek VAT?

W Wielkiej Brytanii obowiązuje podatek od wartości dodanej (VAT) od większości towarów i usług. Standardową stawką podatku VAT jest stawka podstawowa, od 4 stycznia 2011 r. wynosząca 20%, ale istnieje szereg stawek obniżonych i zwolnień.

Na przykład, niektóre prace przy budowie nowych domów i mieszkań są opodatkowane stawką obniżoną lub stawką zerową. Dotyczy to prac z zakresu inżynierii lądowej i wodnej wykonywanych na krótko przed rozpoczęciem budowy oraz niektórych prac rozbiórkowych wykonywanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Nie dotyczy to jednak wszystkich projektów budowlanych. Niektóre z najbardziej skomplikowanych i kosztownych projektów nie kwalifikują się do objęcia ich odwrotnym obciążeniem, jak na przykład zamiana domu jednorodzinnego na budynek wielorodzinny lub budowa dużego budynku wielorodzinnego.

Zaletą podatku VAT jest to, że jest to prosty podatek, a firma musi go płacić tylko wtedy, gdy sprzedaje towary lub usługi. Eliminuje on również konieczność przerzucania kosztów, co może skutkować wyższymi cenami dla konsumentów.

Jaka jest stawka podatku vat?

Stawka podatku vat może się różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Niektóre usługi mogą być opodatkowane stawką podstawową (20%), obniżoną (5%) lub zerową.

Może to być mylące, ale ważne jest, aby zrozumieć podstawowe zasady, które decydują o tym, jaką stawką VAT obciążasz swoje usługi budowlane.

Obecnie większość usług budowlanych jest opodatkowana stawką podstawową 20%, z wyjątkiem tych, które są objęte stawką obniżoną lub zerową.

Od 1 października 2020 r. stawki VAT ulegną zmianie wraz z wprowadzeniem odwrotnego obciążenia.

Odwrotne obciążenie polega na przeniesieniu odpowiedzialności za rozliczenie się z HMRC z podatku VAT z dostawcy na odbiorcę usługi. Może to być pozytywny krok w kierunku zwalczania oszustw w sektorze budowlanym, ale wpłynie również na przepływ gotówki, szczególnie w przypadku podwykonawców.

Jaki jest proces naliczania podatku vat?

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest rodzajem podatku od sprzedaży, który jest dodawany do kosztów niektórych towarów i usług. W przeciwieństwie do innych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy, VAT jest podatkiem liniowym, który dodaje tylko niewielki procent do ceny towaru.

W większości krajów podatek VAT jest nakładany na produkt na każdym etapie jego produkcji. Dzięki temu ten sam produkt nie jest podwójnie opodatkowany na żadnym etapie łańcucha dostaw.

Ta metoda ma kilka zalet w porównaniu z tradycyjnym podatkiem od sprzedaży. Ułatwia też rządowi śledzenie, gdzie w łańcuchu dostaw rozkłada się ciężar konkretnego zakupu.

Od 1 października 2020 roku branżę budowlaną dotknie zmiana sposobu pobierania podatku VAT za świadczenie usług budowlanych. Zmiana ta będzie miała wpływ na wszystkie kwalifikujące się dostawy dokonywane na podstawie umów zawartych przed tą datą.

Czym jest proces odwrotnego obciążenia?

Proces odwrotnego obciążenia to sposób na zmianę odpowiedzialności za podatek VAT z dostawcy na nabywcę. Może to być korzystne zarówno dla dostawców, jak i klientów, ponieważ zmniejsza kwotę podatku VAT należnego od obu stron.

Jest jednak kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać przy stosowaniu metody odwrotnego obciążenia. Na przykład, jeśli świadczysz usługi objęte odwrotnym obciążeniem, musisz dodać numer VAT klienta do swoich faktur.

Ponadto, zanim zaczniesz świadczyć usługi, musisz sprawdzić, czy twój klient jest zarejestrowanym użytkownikiem końcowym. Jest to opcjonalne, ale może pomóc Ci uniknąć ryzyka oskarżenia o oszustwo typu „znikający podatnik”.

Jeśli świadczysz usługi budowlane, które podlegają odwrotnemu obciążeniu, ważne jest, abyś śledził status VAT swojego klienta przez cały okres współpracy z nim. Może to być szczególnie ważne, jeśli klient dokonuje płatności podlegających systemowi CIS (Construction Industry Scheme).

Poprzedni artykuł

Jaki vat na olej opałowy?

Następny artykuł

Wynajem sali – jaki vat?

Oceń artykuł: Usługa stolarska – jaki vat?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5