Jak czytać pit 11?

PIT 11 jest podstawowym źródłem informacji wykorzystywanym do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej (PIT-37 lub PIT-36). Zawiera przychody, dochody, koszty uzyskania przychodu i zaliczki. Jest również podstawą do obliczenia zobowiązań i określenia zwolnień. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak czytać PIT 11, jak obliczać kwoty i jak go prawidłowo wypełnić.

Dochody i przychody

Dochody i przychody firmy są uzyskiwane przede wszystkim ze sprzedaży produktów lub usług. W zależności od rodzaju działalności, firmy mogą mieć wiele strumieni przychodów. Na przykład firma oferująca abonamenty, taka jak Netflix, zarabia na miesięcznych opłatach od klientów, lub większa firma może uzyskiwać przychody ze sprzedaży produktów i aktywów w ramach jednorazowej transakcji.

Podlegający opodatkowaniu dochód i zyski osoby fizycznej są określane przez PIT na podstawie informacji dostarczanych przez tę osobę. Mogą to być dane o wynagrodzeniach, emeryturach i innych świadczeniach otrzymywanych od pracodawców lub usługodawców.

Istnieją dwie metody obliczania podatku PIT: odrębna deklaracja i podatek domniemany. Metody te opierają się na wysokości dochodu faktycznie uzyskanego przez osobę fizyczną w ciągu roku i nie wymagają składania odrębnych deklaracji podatkowych.

Podatek PIT jest obliczany na podstawie wielu czynników, w tym dochodu podlegającego opodatkowaniu i liczby pracowników zatrudnionych przez daną osobę. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy dochód, tym większy podatek do zapłaty.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu firmy obejmują na przykład wynagrodzenie pracowników i udział pracodawcy w podatkach od wynagrodzeń. Dodatkowo można odliczyć koszty zatrudnienia niezależnych wykonawców, którzy pracują dla firmy.

Pytanie, które należy sobie zadać przy podejmowaniu decyzji o odliczeniu danego wydatku, to: Czy jest on zwyczajny i konieczny dla działalności?

Często podatnicy ubiegają się o odliczenie pozycji, które są jedynie wydatkami osobistymi i nie są związane z działalnością. Na przykład mogą twierdzić, że zakup pozłacanej kserokopiarki jest kosztem uzyskania przychodu, podczas gdy w rzeczywistości jest to tylko przedmiot osobisty.

Między innymi możesz odliczyć koszty prowadzenia działalności, w tym rachunki za prąd, wodę i gaz. Możesz również odliczyć koszty polisy ubezpieczeniowej dla firm.

Wyłączenia

Wyłączenia z pit 11 są bardzo ważną częścią administracji podatkowej. Oprócz tego, że pozwalają na obniżenie kwoty potrącanego podatku dochodowego, mogą być wykorzystywane do wielu innych celów.

Najczęstsze zwolnienia z pit 11 to te, które dotyczą dochodów z zagranicznych źródeł, takich jak dywidendy, odsetki czy zyski kapitałowe. Osoby, które nie kwalifikują się do żadnego z tych zwolnień, mogą nadal korzystać z innych zwolnień, takich jak te, które pozwalają na odliczenie składek na ubezpieczenie emerytalne lub społeczne. Mogą z nich skorzystać również osoby, z którymi mieszkają dzieci.

W niektórych przypadkach osoba może zdecydować się na przekazanie 1% swojego podatku z 2019 roku na rzecz organizacji non-profit (fundacji lub stowarzyszenia), która zbiera datki np. na rzecz czyjegoś zdrowia. Skorzystanie z tej opcji jest łatwe i wygodne, ponieważ można to zrobić online za pomocą osobistego numeru identyfikacyjnego.

Oceń artykuł: Jak czytać pit 11?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5