Jak zaksięgować wydatki niewygasające w jednostce budżetowej?

Jak zaksięgować wydatki niewygasające w jednostce budżetowej?

Klasa obiektów

Klasa to szablon kodu dla zbioru obiektów, które mogą być tworzone na podstawie zdefiniowanych w nich członków danych i metod. Klasy są przydatne w programowaniu komputerowym, gdzie trzeba grupować obiekty na podstawie podobnych cech.

Jako takie, SCP mają zwykle przypisaną klasę obiektu, aby wskazać priorytety w zakresie powstrzymywania, priorytety badawcze i względy budżetowe. Ogólnie rzecz biorąc, SCP, który jest autonomiczny, żywy i rozumny, należy do klasy obiektów Euclid, ponieważ mógłby łatwo przechytrzyć procedury izolacyjne lub przestać współpracować z badaczami Fundacji.

Gdy agencja zmienia swój zatwierdzony budżet, aby uwzględnić nowy wydatek, odpowiadające mu wpływy muszą być zaksięgowane w tej samej klasie obiektów. Zmiany polegające na przeniesieniu środków z konta operacyjnego do klasy obiektów 1XXX nie są dozwolone; takie zmiany muszą być przetwarzane przez OSBM jako zmiany budżetowe typu 11. Ponadto agencje, które zatwierdzą więcej niż pięć wewnętrznych zmian budżetowych w celu nadmiernego rozchodu środków na koncie dochodów, mogą stracić uprawnienia do dokonywania wewnętrznych zmian.

Bilans zobowiązań

Bilans zobowiązań to część środków budżetowych, które zostały zatwierdzone i/lub są dostępne, ale nie zostały jeszcze przeznaczone na konkretny cel. W przypadku środków jednorocznych saldo to wygasa z końcem roku; w przypadku środków wieloletnich może być przeniesione na określony czas lub na czas nieokreślony, dopóki nie zostanie unieważnione przez prawo.

Podział (rozdysponowanie) środków budżetowych w ramach środków lub kont funduszy jest najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia, że wydatki są ograniczone do zatwierdzonych kwot bez marnowania lub przenoszenia pieniędzy. Proces ten jest również najbardziej efektywnym sposobem księgowania niewykorzystanych wydatków w jednostce budżetowej. Wymagana jednostka budżetowa będzie miała saldo zobowiązań i odpowiadające mu saldo nieobligatoryjne, które są wykorzystywane do obliczania podziału środków. Odpowiednie saldo zobowiązań będzie największe i najbardziej oczywiste.

Kody wydatków

Jednostka budżetowa może zaksięgować wydatki niewygasłe w funduszu ogólnym, używając kodu wydatków odpowiadającego numerowi budżetu. Na przykład, jeśli Fundusz ma 100$ niewykonanego salda za rok i w czerwcu wpłacił 25 000$ w gotówce, to przekaże 125 000$ do Funduszu Ogólnego z kodem obiektu 79XXX (Kredyt na usługi). Jeśli fundusz ma 40 000 USD niewykorzystanego salda na rok i ma różne depozyty gotówkowe w wysokości 3 500 USD, to przekaże 3 000 USD do Funduszu Ogólnego z kodem obiektu 97XXX (Przychody niegotówkowe – kredyt usługowy).

Zakładowy plan kont (CoA) pozwala Uniwersytetowi i jednostkom lokalnym na dokładną rejestrację i analizę danych finansowych, które pomagają w zarządzaniu finansowym nagrodami. Kody obiektów pomagają klasyfikować transakcje w ramach CoA, aby zapewnić zgodność z wymogami sponsora.

Oceń artykuł: Jak zaksięgować wydatki niewygasające w jednostce budżetowej?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5