Likwidacja środka trwałego jak udokumentować?

Likwidacja środka trwałego jak udokumentować?

Likwidacja to proces, który polega na sprzedaży aktywów w celu wygenerowania gotówki dla twojego biznesu. Te aktywa mogą obejmować nieruchomości, maszyny lub pojazdy.

Jeśli sprzedajesz aktywa za gotówkę, musisz udokumentować sprzedaż tego przedmiotu, aby móc prześledzić ją od początku do końca. Powinieneś także udokumentować, ile gotówki otrzymałeś i dlaczego.

Dokumentacja aktywów

Likwidacja to proces sprzedaży aktywów w celu pozyskania gotówki, zwykle na spłatę wierzycieli. Aktywa sprzedawane w tym procesie mogą obejmować zapasy, nieruchomości, samochody, sprzęt i inwestycje.

Najważniejszą częścią likwidacji aktywów jest sposób jej udokumentowania. Prowadzenie dobrej dokumentacji pomoże ci uniknąć problemów prawnych z wierzycielami, a także może być przydatne, kiedy będziesz musiał złożyć zeznania podatkowe.

Aby ułatwić ten proces, rozważ podzielenie swoich aktywów na dwie grupy: materialne i niematerialne. Pomoże Ci to śledzić różne aspekty każdego składnika majątku, ile kosztował i czy udało Ci się go sprzedać.

W przypadku likwidacji dobrym pomysłem jest również stworzenie instrukcji operacyjnej dla banku, w której przedstawione zostaną najczęstsze procedury stosowane w celu zapewnienia płynnego przejścia z jednej fazy cyklu życia banku do następnej. Wytyczne te powinny być dobrze udokumentowane i przekazane menedżerom, członkom komitetu likwidacyjnego i oficerom rozliczeniowym.

Dokumentacja zbycia

Podczas zbycia aktywów należy upewnić się, że odpowiednia dokumentacja została wprowadzona do systemu ESP. Obejmuje to upewnienie się, że uzyskano wszystkie ważne zezwolenia (przed zbyciem), a także wypełnienie właściwego formularza zbycia i dołączenie odpowiedniej dokumentacji.

Dodatkowo, każda wartość handlowa lub wpływy wynikające z wycofania środka trwałego muszą być zarejestrowane w systemie ESP. W ten sposób utrzymywana jest odpowiednia kontrola nad składnikiem majątku przez cały okres jego użytkowania.

Urzędnicy publiczni są odpowiedzialni za zabezpieczenie dokumentacji znajdującej się w ich pieczy. W przypadku zniszczenia dokumentacji, na przykład z powodu nieprzewidzianych okoliczności, urzędnicy publiczni muszą przedłożyć certyfikat utylizacji wraz z listem wyjaśniającym, dlaczego dokumentacja powinna zostać usunięta.

Dokumentacja likwidacji

Likwidacja środka trwałego to proces zakończenia działalności gospodarczej i rozdzielenia jego aktywów pomiędzy osoby zgłaszające roszczenia, na przykład wierzycieli. Może to nastąpić, kiedy firma staje się niewypłacalna lub nie jest w stanie spłacić swoich długów.

Spółka może sprzedać swoje aktywa, aby pokryć swoje zobowiązania i rozdzielić wpływy z tej sprzedaży proporcjonalnie do kwoty należnej wierzycielom lub udziałowcom. W większości przypadków odbywa się to w ramach rozdziału 7. SBA monitoruje proces likwidacji poprzez przegląd planów likwidacji autoryzowanych likwidatorów CDC i niektórych pożyczkodawców oraz poprzez składanie SBA raportów Liquidation Wrap-Up po zakończeniu likwidacji.

CDC, które są upoważnione do wykonywania czynności likwidacyjnych w odniesieniu do pożyczek 504, składają około 100 planów likwidacyjnych rocznie, co daje średnio dwie godziny pracy przy stawce 30 USD za godzinę.

W odpowiedzi na uwagi stowarzyszenia handlowego CDC, SBA proponuje, aby opłaty likwidacyjne były wypłacane proporcjonalnie do odzyskanych środków, a nie od niespłaconych sald głównych. Ma to na celu ochronę funduszy podatników, które pochodzą z odzysku w trakcie likwidacji.

Oceń artykuł: Likwidacja środka trwałego jak udokumentować?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5