Jak zaksięgować zakup środka trwałego?

Środek trwały to każdy sprzęt lub nieruchomość wykorzystywana przez firmę do generowania dochodu. Zalicza się do nich nieruchomości, maszyny i pojazdy.

Ponieważ środki trwałe przynoszą długoterminowe korzyści, często są rozliczane inaczej niż inne pozycje. Dzieje się tak dlatego, że tracą one wartość w miarę starzenia się (z wyjątkiem gruntów). Amortyzacja zmniejsza ich wartość księgową netto w bilansie.

Co to jest środek trwały?

Środki trwałe to długoterminowe, materialne pozycje, które firma posiada, aby zapewnić jej dochód w czasie. Nie oczekuje się, że zostaną one sprzedane lub zamienione na gotówkę w ciągu roku i są zwykle wykazywane w bilansie w pozycji rzeczowych aktywów trwałych (PP&E), zwanych również aktywami długotrwałymi.

Podlegają one amortyzacji, która zmniejsza ich wartość w czasie. Są one również przeszacowywane, kiedy składnik majątku jest sprzedawany, wycofywany z użytku lub złomowany, co może przynieść zysk lub stratę na inwestycji.

Przedsiębiorstwa uwzględniają wiele rodzajów środków trwałych w swoich sprawozdaniach finansowych, w tym konstrukcje budowlane, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, meble i wyposażenie, sprzęt biurowy, pojazdy i maszyny ciężkie. Narzędzia również mogą być uznane za środki trwałe, jeśli ich okres użytkowania jest dłuższy niż rok.

Jak zaksięgować zakup środka trwałego?

Jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy księgowaniu zakupu środków trwałych. Chodzi o to, jak długo środek będzie używany i jakie są kryteria zaksięgowania go jako środek trwały, a nie koszt.

QuickBooks umożliwia zaksięgowanie zakupu środka trwałego w bilansie firmy, w dzienniku Środki trwałe. Pomaga również śledzić amortyzację i usuwanie środków trwałych przez cały okres ich użytkowania.

Kiedy kupujesz środek trwały, obciążasz konto Środki trwałe jego ceną zakupu i uznajesz konto Środki pieniężne lub pożyczka. Później zmniejszasz wartość środków trwałych, aby odzwierciedlić ich amortyzację w czasie.

Jeśli jesteś właścicielem firmy, który kupuje środek trwały na raty, musisz utworzyć dla niego konto środków trwałych i zaksięgować na nim wszelkie płatności w dniu ich dokonania. Następnie musisz zaksięgować wszelkie spłaty na koncie Pożyczka.

Jak zaksięgować zakup środka trwałego?

Środek trwały to rzecz fizyczna, którą Twoja firma może używać przez długi czas. Przykładem są narzędzia, pojazdy, meble i ziemia.

Zakup tych przedmiotów zazwyczaj nie jest szybki i łatwy. Zazwyczaj potrzeba kilku transakcji księgowych, aby zarejestrować zakup środka trwałego oraz jego zbycie lub sprzedaż po zakończeniu okresu użytkowania.

Wpis do dziennika dotyczący pierwotnego zakupu środka trwałego będzie zawierał debet na środkach trwałych, kredyt na środkach pieniężnych lub pożyczce oraz amortyzację, jeśli ma ona zastosowanie (w zależności od rodzaju środka). Na przykład możesz obciążyć Kasa lub Kredyt pełną kwotą ceny zakupu i zamortyzować ją w środkach trwałych.

Aby zaksięgować zakup środka trwałego, musisz wybrać konto Środki trwałe z listy rozwijanej. Następnie musisz wprowadzić datę, cenę zakupu i opis. Następnie musisz dokonać wpisu do dziennika.

Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

W księgowości środek trwały to rzeczowy składnik majątku trwałego (PP&E), który firma posiada przez dłuższy czas. Mogą to być biura, magazyny i budynki firmy, maszyny, pojazdy lub sprzęt komputerowy.

Z kolei aktywa obrotowe są zwykle niematerialne i często zamieniają się w gotówkę szybciej niż aktywa trwałe. Mogą obejmować towary sprzedawane przez firmę lub surowce używane do produkcji towarów.

Kiedy firma decyduje się na sprzedaż aktywów trwałych, sprzedaż jest odzwierciedlona jako odwrócenie skumulowanej amortyzacji tej pozycji. Może to spowodować stratę lub zysk.

Jeśli składnik majątku jest zbywany w częściach, musisz zarejestrować kilka wpisów dotyczących zbycia. W przypadku rozdysponowania częściowego, suma wszystkich zapisów dotyczących rozdysponowania musi zostać zapisana jako kwota kredytowa.

Oceń artykuł: Jak zaksięgować zakup środka trwałego?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5