Jak zaksięgować zwrot składek ZUS tarcza?

Jeśli jesteś płatnikiem składek ZUS, możesz mieć prawo do otrzymania zwrotu składek. Zwrot możesz zarezerwować przez internet, w oddziale ZUS lub w imieniu innej osoby.

Możesz również ubiegać się o dodatek do składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Wysokość dodatku może wynosić do 80% przychodu z działalności gospodarczej.

Zarezerwuj refundację online

Tarcza ZUS to potężny program ubezpieczeniowy, który obejmuje miliony polskich obywateli na wiele sposobów. Zapewnia między innymi nowoczesną, scentralizowaną i skuteczną administrację programu w sposób uczciwy i przejrzysty, bez naruszania prawa do prywatności ubezpieczonych. Organizacja może poszczycić się aktywną siecią oddziałów, biur regionalnych oraz imponującą liczbą doradców, których zadaniem jest ochrona interesów osób od niej zależnych. Ubezpieczenie jest zarządzane w nowoczesny i zaawansowany technologicznie sposób za pomocą najlepszej w swojej klasie infrastruktury informatycznej. Ponadto oferuje korzyści płynące z bezpiecznego systemu płatności online, który umożliwia użytkownikom dokonywanie bezpiecznych, niezawodnych i terminowych płatności.

Zarezerwuj wizytę w oddziale ZUS

Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, możesz zarezerwować wizytę w oddziale ZUS. Pomoże Ci to przyspieszyć proces i zaoszczędzić czas – w oddziałach pracują doradcy ds. ulg, którzy również mogą pomóc Ci w złożeniu wniosku.

Co więcej, możesz również założyć swoje konto na portalu PUE ZUS, aby bez wychodzenia z domu rozwiązywać inne sprawy związane z systemem ubezpieczeń społecznych! Ponadto PUE ZUS umożliwia szybkie sprawdzenie statusu Twoich poprzednich wniosków oraz otrzymywanie wiadomości z ZUS o nowych świadczeniach.

Tarcza 1.0 oferowała 3-miesięczne zwolnienie z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (na okres od marca do maja) mikroprzedsiębiorcom, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zatrudniali mniej niż 10 osób. Nie wyjaśnił jednak, czy zwolnienie to powinno być traktowane jako przychód takich przedsiębiorstw i odpowiednio opodatkowane.

Zarezerwuj wizytę w imieniu osoby

Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym osoby, która chce rozliczyć swoje składki na ubezpieczenie ZUS, możesz zarezerwować wizytę w jej imieniu. Będziesz musiał wypełnić specjalny formularz na portalu PUE ZUS, podając dane osoby, która ma dokonać rozliczenia.

Możesz też przynieść dowód tożsamości i pełnomocnictwo, które powinno być podpisane przez przedstawiciela ustawowego. Przydatne są oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających stan zdrowia danej osoby, takich jak wyniki badań lub wypisy ze szpitala.

Jeśli osoba ubiegająca się o zwrot jest przedsiębiorcą, konieczne jest dostarczenie kopii deklaracji o dochodach (zgodnie z wymogami prawa) za ostatni miesiąc i poprzedni kwartał. Jeśli osoba ta nie jest mieszkańcem Polski, musisz również przedstawić dowód posiadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Może to być oryginał lub uwierzytelniona kopia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce albo dokument poświadczający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, który musi być podpisany przez urzędnika ZUS.

Zamów refundację pocztą

Zamówienie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne możesz złożyć pocztą, korzystając z udostępnionego formularza. Po rozpatrzeniu wniosku zostaniesz o tym powiadomiony w ciągu 48 godzin i będziesz mógł wybrać jedną z naszych opcji płatności.

W rezultacie będziesz mógł otrzymać kwotę zwrotu w ciągu 5 dni roboczych. To duża oszczędność czasu, bo nie musisz czekać w kolejce do oddziału ZUS!

Inną nowością jest wprowadzenie nowego wzoru formularza do zgłaszania umów o wykonanie określonego zadania. Są to np. umowy o organizację targów, wystaw, kongresów czy występów artystycznych. Pozwoli to ZUS-owi na weryfikację ważności tych umów.

Oceń artykuł: Jak zaksięgować zwrot składek ZUS tarcza?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5