Jak obliczyć zwrot z pit 11?

Co roku każdy pracownik otrzymuje od pracodawcy dokument rocznej deklaracji podatkowej PIT-11. Zawiera on podstawowe informacje o przychodach, dochodach, wydatkach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkach na ubezpieczenie społeczne.

Informacje z PIT-11 muszą być wykorzystane do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej (najczęściej PIT-37 lub PIT-36). Możliwe, że będziesz musiał zapłacić więcej podatku lub otrzymasz zwrot.

Co to jest zeznanie podatkowe?

Zeznanie podatkowe to formularz lub formularze składane w urzędzie skarbowym, w których podaje się dochody, wydatki i inne istotne informacje finansowe. Umożliwia on podatnikom obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego, zaplanowanie płatności podatku oraz wystąpienie o zwrot nadpłaconego podatku.

Co roku każdy pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy dokument PIT-11. Dokument ten zawiera szczegółowy przegląd jego dochodów, wysokość zapłaconych już podatków oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Po zakończeniu lutego pracownicy muszą wysłać ten dokument do swoich urzędów skarbowych. Jeśli pracownik w ciągu roku pracuje w różnych miejscach, otrzymuje PIT-11 z każdego miejsca do 30 kwietnia każdego roku i wtedy musi wypełnić tylko jeden formularz (PIT/B lub PIT-11).

Przy składaniu zeznania podatkowego należy uważać na swoje dane. Bardzo ważne jest, aby Twoje imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej widniały na deklaracji jednoznacznie, ponieważ ich brak może utrudnić Ci korzystanie z usługi Twój e-PIT lub doprowadzić do trudności przy składaniu zeznania w formie papierowej.

PIT-37

Gdy pracujesz w Polsce (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), Twój pracodawca ma obowiązek przekazać Ci od lutego do 28 lutego roku poprzedniego formularz PIT-11. Jest to formularz, który zawiera Twoje przychody, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne itp.

Po złożeniu PIT-11 powinieneś wykorzystać te informacje do obliczenia swojego rocznego rozliczenia. Oznacza to, że przychody, koszty uzyskania przychodu, dochody, pobrane zaliczki oraz składki zawarte w PIT-11 powinny zostać przeniesione do odpowiednich pozycji rozliczenia rocznego (PIT-37 lub PIT-36).

Rozliczenie roczne należy przesłać do właściwego urzędu skarbowego do 30 kwietnia następnego roku lub, jeśli jest to dzień wolny od pracy, do następnego dnia roboczego po tym dniu. Jeśli składasz rozliczenie na formularzu e-PIT, obowiązuje krótszy termin zwrotu nadpłaconego podatku.

PIT-36

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, klientem sklepu, czy po prostu podatnikiem, powinieneś wiedzieć, że musisz regularnie obliczać swój podatek PIT. W większości przypadków musisz dokonać obliczeń ręcznie, a w niektórych przypadkach rozwiązaniem jest ryczałt lub karta podatkowa. W skrócie, musisz zapłacić należności do 20 dnia każdego miesiąca lub kwartału, w zależności od cyklu podatkowego, w którym się znajdujesz.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania przy obliczaniu podatku PIT jest upewnienie się, że płacisz właściwą kwotę podatku. Oznacza to, że powinieneś sprawdzić swoją e-deklarację, aby upewnić się, że nie brakuje Ci podatku, który powinien znaleźć się na Twoim koncie płatniczym. Możesz to zrobić, klikając na odpowiednią pozycję w swoim rachunku online. Następnie musisz wydrukować e-deklarację i złożyć ją w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego adresu zamieszkania.

PIT-11

PIT-11 to formularz zawierający podstawowe informacje o dochodach, przychodach i zaliczkach pobranych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane te są niezbędne do złożenia deklaracji rocznej, takiej jak PIT-37 lub PIT-36.

PIT-11 jest również podstawą do obliczenia zaliczek na podatek, które masz obowiązek wpłacać w ciągu roku, jeśli wybierzesz taką opcję. Są to rozliczenia miesięczne lub kwartalne, a kwotę zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacić do urzędu skarbowego właściwego dla Twojego adresu zamieszkania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta zaliczka dotyczy.

Po otrzymaniu PIT-11 możesz obliczyć swoje zeznanie podatkowe na dwa sposoby: poprzez oficjalny system rządowy on-lineviae-PIT lub poprzez formularz e-deklaracji (e-deklaracje). Pierwszy sposób jest łatwiejszy, ponieważ Twoje dane są już tam dostępne na podstawie informacji otrzymanych od pracodawców.

Poprzedni artykuł

Jaki pit za 2023?

Oceń artykuł: Jak obliczyć zwrot z pit 11?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5