Jak zaksięgować import towarów spoza unii?

Jeśli sprzedajesz towary klientom spoza Unii Europejskiej, możesz być zmuszony do zapłacenia cła importowego. Można tego uniknąć, jeśli zarezerwujesz swoje towary w urzędzie celnym.

Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak to zrobić skutecznie. Wyjaśni także różne rodzaje ceł importowych, które mają zastosowanie do różnych produktów.

Stawki celne

Jeśli masz do zarezerwowania towary spoza Unii, ważne jest, abyś wiedział o obowiązujących stawkach celnych. Różnią się one w zależności od rodzaju produktu, ale większość jest pobierana według stawek ad valorem. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej TARIC.

Jeśli Twój produkt jest importowany spoza Unii Europejskiej, zazwyczaj w momencie importu otrzymuje 10-cyfrowy kod zwany kodem TARIC lub kodem towaru. Jest on oparty na 6-cyfrowym kodzie Systemu Zharmonizowanego (HS), który jest używany przez służby celne w 183 krajach.

Przy przywozie produktu należy podać ten kod HS w deklaracji celnej. Pomaga to władzom celnym zidentyfikować twoje produkty i obliczyć cło, które musisz zapłacić.

Możesz dowiedzieć się, jaka jest stawka cła importowego i innych podatków, które musisz zapłacić, sprawdzając swoje towary w bazie danych TARIC. Obejmują one cła antydumpingowe i wyrównawcze, a także krajowe podatki od sprzedaży i podatki lokalne.

Wysokość ceł importowych, które musisz zapłacić, zależy od kodu HS i kodu TARIC. Ponadto możesz być zmuszony do zapłacenia innych ceł importowych lub podatków, takich jak akcyza i koszty odprawy celnej.

Wymagane dokumenty

Import towarów do UE jest złożonym procesem, który wymaga gruntownego przygotowania i zwrócenia uwagi na przepisy prawne, regulacje i ograniczenia. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, w tym upewnić się, że Twoje produkty spełniają normy zdrowotne, bezpieczeństwa i techniczne, a także wymagania dotyczące zbytu w UE.

Może być również konieczne uzyskanie licencji, certyfikatów lub innych pozwoleń na eksport do UE. Może to dotyczyć wymogów środowiskowych, zdrowotnych, bezpieczeństwa lub innych przepisów.

Jeśli chcesz importować towary z kraju trzeciego do UE, będziesz musiał zarezerwować przesyłkę w urzędzie celnym. Można to zrobić elektronicznie lub przez agenta celnego.

Aby to zrobić, musisz mieć numer EORI (Economic Operator Registration and Identification). Numer ten jest wymagany dla wszystkich firm, które mają siedzibę poza UE i chcą złożyć deklarację celną lub przywozową/wywozową deklarację skróconą.

Osoba, która wprowadza towary na teren Unii Europejskiej, musi wypełnić przywozową/wywozową deklarację skróconą (ENS). Może to zrobić przewoźnik, osoba, która przejmuje odpowiedzialność za przewóz po takim wjeździe lub przedstawiciel przewoźnika lub importera.

Po wypełnieniu ENS można zarezerwować przesyłkę do odprawy celnej. Władze celne sprawdzą wówczas ENS pod kątem zgodności z przepisami UE.

Zaczynamy

Po zidentyfikowaniu rynku dostaw i znalezieniu potencjalnego kupca, następnym krokiem jest zarezerwowanie importu. Jest to skomplikowany proces, który obejmuje kilka etapów i wymaga współpracy różnych stron w Twojej firmie. Musisz określić, czy Twój produkt jest gotowy do eksportu, ocenić jego konkurencyjność i potencjał biznesowy, obliczyć podatki, które musisz zapłacić, a także wskazać agencję/instytucję/partnera, który pomoże Ci w załatwieniu formalności związanych z procesem eksportu (np. przygotowaniu umów, warunków płatności, zdolności kredytowej dostawcy) oraz uzyskaniu numeru rejestracyjnego EORI (Economic Operators’ Registration and Identification).

Możesz również skorzystać z porad izb handlowych i agencji promocji handlu, które udzielają informacji o rynkach i partnerach biznesowych. Instytucje te często organizują spotkania matchmakingowe i są w stanie przedstawić Cię potencjalnym nabywcom. Powinieneś również korzystać z targów organizowanych specjalnie dla partnerów handlowych i biznesowych spoza UE. Pomoże Ci to w znalezieniu odpowiedniego kupca i zapewni pomyślne przeprowadzenie transakcji importowej.

Oceń artykuł: Jak zaksięgować import towarów spoza unii?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5