Jak uniknąć podatku od sprzedaży akcji pracowniczych?

Jak uniknąć podatku od sprzedaży akcji pracowniczych?

Jeśli jesteś pracownikiem firmy, która ma plan wynagradzania kapitałowego, możesz mieć akcje, które są częścią twojego pakietu. Ważne jest, aby zrozumieć, jak działają te aktywa i jak są opodatkowane, zanim zdecydujesz się je sprzedać.

Opcje na akcje mogą być lukratywnym elementem programu wynagradzania twojego pracodawcy, ale są również opodatkowane inaczej niż inne rodzaje wynagrodzenia kapitałowego. Zrozumienie zasad opodatkowania własnych opcji na akcje i tego, jak uniknąć płacenia podatku przy ich sprzedaży, jest kluczowe dla Twojego sukcesu finansowego.

Opcje na akcje

Opcje na akcje są skutecznym sposobem, w jaki firmy dają pracownikom udział w akcjach firmy. Jednak ich niewłaściwe wykorzystanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami podatkowymi.

Zgodnie z obowiązującymi w USA zasadami rachunkowości, korporacje muszą wykazywać wartość opcji na akcje w księgach rachunkowych jako koszt wynagrodzenia. Oznacza to, że koszty opcji na akcje są często niedoszacowane.

Ale dla celów podatkowych różnica między godziwą wartością rynkową akcji w dniu przyznania opcji a ceną wykonania stanowi dochód podlegający opodatkowaniu. Ten rodzaj zysku nazywany jest „dochodem z tytułu spreadu”.

Oprócz dochodu podlegającego opodatkowaniu, dochód z tytułu spreadu może spowodować powstanie zobowiązania podatkowego w ramach Alternatywnego Podatku Minimalnego (AMT), który dotyczy głównie wysoko zarabiających podatników korzystających z motywacyjnych opcji na akcje. Podatnicy ci są zobowiązani do płacenia podatku od zmodyfikowanego dochodu podlegającego opodatkowaniu, który jest oparty na rozłożonym dochodzie i może być wyższy niż ten, który przywykli płacić.

Restricted Stock Units

Restricted Stock Units to rodzaj wynagrodzenia kapitałowego, które może zaoferować Twój pracodawca. Są one sposobem na nagrodzenie pracowników za ich wkład w rozwój firmy i stanowią finansową zachętę do pozostania w firmie.

Akcje te są zwykle oferowane jako część pakietu wynagrodzeń dla pracowników i są przyznawane w ramach planu nabywania uprawnień. Podobnie jak inne rodzaje nagród kapitałowych, jednostki RSU podlegają podatkowi dochodowemu w momencie nabycia uprawnień (kiedy stają się Twoje), a następnie kiedy je sprzedajesz.

Dobrą wiadomością jest to, że podatek dochodowy od nabytych jednostek RSU jest stosunkowo niski. Ale nadal będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych, kiedy sprzedasz swoje akcje.

Plan zakupu akcji pracowniczych

Plan zakupu akcji pracowniczych (ESPP) pozwala pracownikom na zakup akcji firmy z dyskontem w stosunku do aktualnej ceny rynkowej. Ten rodzaj programu jest oferowany przez wiele firm jako zachęta do przyciągnięcia i zatrzymania pracowników.

Plany ESPP są zwykle finansowane z potrąceń z pensji, które gromadzą się w czasie. Po określonym czasie zgromadzone środki są wykorzystywane do zakupu akcji firmy po obniżonej cenie.

Korzyści podatkowe

Główną zaletą ESPP jest to, że pozwala uniknąć podatku od sprzedaży akcji pracowniczych. Zazwyczaj, kiedy pracownicy sprzedają swoje akcje, płacą zwykły podatek dochodowy od różnicy między kwotą zniżki a aktualną wartością rynkową akcji.

To może zmniejszyć całkowity dochód do opodatkowania poniżej tego, co byłoby w przeciwnym razie, w zależności od wysokości progu podatkowego. Jeżeli jednak zdecydujesz się trzymać akcje przez co najmniej dwa lata, możesz uzyskać korzystne stawki długoterminowych zysków kapitałowych z akcji.

Umowa zakupu akcji przez pracowników

Umowa zakupu akcji przez pracowników (ESPP) jest cennym świadczeniem, które oferuje pracownikom możliwość zakupu akcji pracodawcy z rabatem. Plany te są zazwyczaj oferowane jako zachęta dla pracowników do ciężkiej pracy i przyczyniają się do wzrostu cen akcji firmy.

Pracownicy wpłacają składki na ESPP poprzez potrącenia z listy płac, a zgromadzone fundusze są wykorzystywane do zakupu akcji pracownika z rabatem w wyznaczonych momentach w ciągu roku. Sprzedaż akcji pracowniczych w ramach programu ESPP może być opodatkowana jako zwykły dochód lub zysk kapitałowy, w zależności od struktury programu. Może to być skomplikowane i ważne jest, aby zrozumieć, jak działa dany plan, zanim zdecydujemy się na uczestnictwo w nim.

Poprzedni artykuł

Podatek rolny jak obliczyć?

Oceń artykuł: Jak uniknąć podatku od sprzedaży akcji pracowniczych?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5