Usługi transportowe – jaki vat?

Usługi transportowe są integralną częścią sukcesu każdej firmy. Pomaga im budować lojalną bazę konsumentów, zapewniając terminowe i efektywne dostawy towarów do klientów.

Kiedy firma decyduje się na zlecenie swoich potrzeb transportowych na zewnątrz, musi znaleźć renomowanego i zaufanego partnera, który ma doświadczenie w tej usłudze. Pomoże to zapewnić, że towary Twojej firmy zostaną bezpiecznie przetransportowane z punktu A do B.

Przewóz osób

Jeśli świadczysz usługi przewozu osób, musisz zarejestrować się jako płatnik VAT w każdym kraju, w którym świadczysz usługi. Musisz rozliczyć VAT od ceny biletu podzielonej przez odległość pokonaną w każdym kraju.

Musisz również zapłacić VAT od krótkoterminowego wynajmu środka transportu, jeśli wynajmujesz go na okres krótszy niż 30 dni lub dłuższy niż 90 dni. Musisz także rozliczyć VAT od usług dodatkowych (takich jak bilet klasy biznes), które są związane z usługą transportu pasażerskiego.

W dokumencie dotyczącym wpływu różnych stawek VAT i zasad dotyczących miejsca świadczenia usług na rynki transportu pasażerskiego stwierdzono, że podczas gdy zniekształcenia produkcji w popycie pasażerskim są niewielkie, zniekształcenia nakładów (takie jak koszty finansowania) są stosunkowo duże. Zakłócenia te należy wyeliminować, aby umożliwić operatorom odzyskanie podatku VAT od nakładów na działalność. Dokument sugeruje również środki harmonizacji stawek VAT w państwach członkowskich.

Transport towarowy

Usługi transportu towarowego obejmują fracht lotniczy i morski, a także transport drogowy. Jeśli Twoja firma ma dużą liczbę przesyłek do lub z wielu miejsc, ważne jest, aby współpracować z przewoźnikiem, który spełni Twoje unikalne wymagania.

Na przykład, jeśli używasz kontenerowca do wysyłania ładunków do magazynu, musisz znaleźć ciężarówkę, która może przewieźć kontener do miejsca przeznaczenia. Ponadto, aby przenieść ładunek z jednego miejsca do drugiego, możesz potrzebować transportu intermodalnego (ITML) lub multimodalnego (ML).

Jeśli Twoja firma jest dostawcą usług logistycznych, możesz podlegać 6% stawce VAT w ramach programu pilotażowego. Jest to obniżka w stosunku do systemu BT, który stosował 5% na tę samą usługę.

Podatki

Wiele stanów wyodrębniło zwolnienia dla branży transportowej, ale zasady są różne. Powoduje to wiele zamieszania i pułapek dla firm, które przemieszczają towary między stanami o różnych zasadach opodatkowania sprzedaży i użytkowania.

Na przykład firma transportowa może mieć pojazd, który jest zwolniony z podatku od sprzedaży w jej rodzimym stanie i jest używany do transportu towarów w całym kraju. Ten sam pojazd może jednak podlegać podatkowi od sprzedaży w stanie, w którym nie ma takiego zwolnienia.

Może to stanowić problem dla firm, które sprzedają transport transgraniczny bezpośrednio klientom w UE i Wielkiej Brytanii. Podatek VAT od tych usług nie jest spójny we wszystkich państwach członkowskich i może stanowić znaczący koszt dla firmy.

Wyłączenia

W wielu państwach obowiązują bardzo specyficzne zwolnienia z podatku od sprzedaży i użytkowania dla firm transportowych. Są one zaprojektowane tak, aby pomóc tym firmom zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy na zakupach i naprawach ich pojazdów i sprzętu.

Na przykład, wiele stanów zwalnia z podatku elementy konserwacyjne, takie jak wózek widłowy używany przez przewoźnika do załadunku i rozładunku towarów z ciężarówki lub przyczepy. Innym sposobem na zaoszczędzenie podatku od sprzedaży jest korzystanie z usług firmy transportowej, która jest zarejestrowana w danym stanie jako Międzypaństwowy Przewoźnik Wspólny (ICC). W takim przypadku firma transportowa nie musi płacić podatku od sprzedaży od sprzętu transportowego lub innych rzeczowych dóbr osobistych, które wykorzystuje w działalności związanej z transportem towarów.

Firma transportowa może również zostać zwolniona z płacenia podatku od sprzedaży od swojej floty pojazdów, jeśli pojazdy te są używane wyłącznie do przewozu towarów dla innych firm. Dotyczy to samochodów ciężarowych, dostawczych, ciągników, przyczep i naczep.

Oceń artykuł: Usługi transportowe – jaki vat?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5