Czy pracodawca może cofnąć urlop?

Jako pracodawca jesteś świadomy, że niektórzy pracownicy muszą wziąć wolne z powodów osobistych. Ważne jest, abyś rozważył swoje zasady i praktyki dotyczące urlopów.

Pracownicy powinni zawsze informować o swoim wniosku o urlop wypoczynkowy z wystarczającym wyprzedzeniem, aby firma mogła odpowiednio zadbać o jego pokrycie. Jeśli jednak firma nie chce podjąć tego ryzyka, nie ma obowiązku przychylić się do wniosku.

Orlop wypoczynkowy

Orlop wypoczynkowy to czas, w którym pracownik ma prawo wziąć wolne od pracy, aby odpocząć i zregenerować siły. Jest to korzystne dla zdrowia i samopoczucia pracownika, a także dla jego długoterminowej wydajności.

Jako pracodawca możesz odwołać urlop wypoczynkowy tylko wtedy, gdy masz ku temu uzasadniony powód biznesowy. Musisz również powiadomić pracownika z wyprzedzeniem co najmniej tak dużym, jak okres urlopu, który jest odwoływany, na przykład jeśli pracownik zarezerwował sobie tydzień wolnego od pracy, musisz go powiadomić z tygodniowym wyprzedzeniem.

Przed odwołaniem zatwierdzonego urlopu powinieneś ocenić alternatywne rozwiązania, aby upewnić się, że nie narażasz się na ryzyko w miejscu pracy lub problemy z morale, mówi Jewell. Jeśli dojdziesz do porozumienia z pracownikiem w sprawie odwołania urlopu, powinno to być uwarunkowane zmianą terminu w krótkim czasie lub rekompensatą za wszelkie poniesione opłaty (np. opłaty za odwołanie hotelu). Calderone dodaje, że pracodawcy nie powinni stosować nacisku, przymusu lub groźby zwolnienia pracownika, jeśli ten nie zgadza się na zmianę.

Szwolenie chorobowe

W zależności od polityki pracodawcy dotyczącej zwolnień chorobowych, możesz mieć możliwość przeniesienia niewykorzystanego płatnego czasu chorobowego. Jest to świetny sposób na uniknięcie dużej ilości nieobecności pod koniec roku i pozwala pracownikom na stworzenie banku czasu chorobowego, który mogą wykorzystać, gdy naprawdę będą go potrzebować – w przypadku poważnej choroby, ciąży lub nagłego wypadku rodzinnego.

Jednakże polityka zwolnień lekarskich w Twojej firmie może zostać odwołana. Może to nastąpić z wielu powodów, w tym z powodu nadużycia zwolnienia lekarskiego.

Na przykład pracownik może cofnąć zwolnienie lekarskie, jeśli wykorzysta je na wizytę u lekarza w nagłym przypadku i nie powie o tym swojemu przełożonemu. W niektórych stanach obowiązują przepisy chroniące pracowników przed tego typu dyskryminacją. Należą do nich Maine, Massachusetts, New Hampshire i Rhode Island.

Prawa dotyczące urlopu macierzyńskiego

Prawa dotyczące urlopu macierzyńskiego różnią się w zależności od stanu, ale istnieją federalne i stanowe przepisy, których pracodawcy muszą przestrzegać. Ogólnie rzecz biorąc, pracodawcy nie mogą zwolnić pracownika podczas urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego bez podania uzasadnionych powodów biznesowych.

Pracownica w ciąży ma prawa wynikające z Ustawy o Dyskryminacji w Ciąży oraz Ustawy o Urlopie Rodzinnym i Medycznym (FMLA). W kilku stanach obowiązują również przepisy regulujące urlopy macierzyńskie, w tym w Nowym Jorku, który zapewnia płatny urlop macierzyński.

Oprócz przepisów federalnych i stanowych, pracodawcy mogą być zobowiązani przez układy zbiorowe do zapewnienia pracownicom rozsądnych udogodnień w czasie ciąży. Mogą one obejmować elastyczny harmonogram pracy lub zmianę miejsca pracy. Jeśli pracodawca nie zapewni takich udogodnień, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie ze standardem nieuzasadnionych trudności.

Let ojcowski

Let ojcowski to czas wolny od pracy, który mogą wziąć nowi ojcowie lub rodzice niebędący w ciąży, aby opiekować się nowo narodzonym dzieckiem i nawiązać z nim więź. Można go wziąć w różnym wymiarze, w zależności od polityki firmy.

Niektóre firmy oferują standardowy wymiar urlopu, podczas gdy inne różnicują go w zależności od takich czynników, jak status zatrudnienia i długość stażu pracy. Różnice te mogą być opisane w polityce kadrowej i umowach o pracę.

Zapewnienie ojcom urlopu ojcowskiego to doskonały atut dla pracodawców. Może poprawić utrzymanie pracowników i przyciągnąć największe talenty.

Oceń artykuł: Czy pracodawca może cofnąć urlop?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5